Оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету

Чинна редакція внутрішніх положень для проведення оцінювання здобувачів вищої освіти Університету

ПозначенняНазваЗатвердженоНаказ
СУ СМЯ НУБіП України 03.01Правила прийому на навчання до Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.02Положення про приймальну комісію Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.03Положення про відбіркову комісію факультету (навчально-наукового інституту) Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.04Положення про проведення співбесіди у Національному університеті біоресурсів і природокористування України для вступників, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі для здобуття вищої освіти
СУ СМЯ НУБіП України 03.05Положення про апеляційну комісію Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.06Положення про постійно діючи консультаційно-підготовчі курси
СУ СМЯ НУБіП України 03.07Положення про екзамени та заліки у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.08Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.09Положення про Екзаменаційні комісії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.10Положення про бакалаврську кваліфікаційну роботу у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.11Положення про підготовку і захист магістерської кваліфікаційної роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування України12.03.2020№257
СУ СМЯ НУБіП України 03.12Положення про електронне оцінювання залишкових знань студентів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України31.03.2015№386
СУ СМЯ НУБіП України 03.13Рейтинг студента НУБіП України
СУ СМЯ НУБіП України 03.14Положення про порядок звітування аспірантів/здобувачів та виконання індивідуального плану наукової роботи
(однакові накази з СУ СМЯ НУБіП України 03.16)
26.04.2022№247
СУ СМЯ НУБіП України 03.15Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 03.16Положення про організацію забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії НУБіП України
(однакові накази з СУ СМЯ НУБіП України 03.14)
26.04.2022№247

Чинна редакція внутрішніх положень для проведення оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету

ПозначенняНазваЗатвердженоНаказ
СУ СМЯ НУБіП України 04.01Порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України30.04.2021№485
СУ СМЯ НУБіП України 04.02Правила внутрішнього розпорядку
СУ СМЯ НУБіП України 04.03Етичний кодекс науково-педагогічного працівника
СУ СМЯ НУБіП України 04.04Кваліфікаційні вимоги до наукових і науково-технічних працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України29.12.2022№1002
СУ СМЯ НУБіП України 04.05Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників
СУ СМЯ НУБіП України 04.06Положення про порядок формування тематики науково-дослідних робіт та контролю за їх виконанням у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 04.07Положення про проведення конкурсного відбору проектів науково-дослідних робіт у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 04.08Положення про почесні звання в університеті (посилання на пакет документів, 7 позицій)
СУ СМЯ НУБіП України 04.9Положення про звання «Почесний працівник кафедри НУБіП України»30.10.2020№821
СУ СМЯ НУБіП України 04.10Положення про присвоєння почесного звання “Заслужений науковий працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України”05.06.2015№655
СУ СМЯ НУБіП України 04.11Положення про присвоєння почесного звання “Заслужений науково-педагогічний (педагогічний) працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України”
СУ СМЯ НУБіП України 04.12Положення про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник Національного університету біоресурсів і природокористування України”
СУ СМЯ НУБіП України 04.13Положення про присвоєння почесного звання “Заслужений професор Національного університету біоресурсів і природокористування України”
СУ СМЯ НУБіП України 04.14Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів Національного університету біоресурсів і природокористування України29.03.2023№269
СУ СМЯ НУБіП України 04.15Положення про оплату праці співробітників Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 04.16Положення про преміювання працівників Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 04.17Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Національного університету біоресурсів і природокористування України за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків
Прокрутити вгору