Задокументована інформація СМЯ

Інформація, для якої потрібно, щоб вона керувалася та підтримувалася в робочому стані організацією, та носії, на яких вона міститься.

Документована інформація може стосуватись:

  • Системи менеджменту, включаючи пов’язані з нею процеси;
  • Інформації, створеної організацією для забезпечення функціонування (документації);
  • свідчення досягнутих результатів (записів).
Прокрутити вгору