Індекси факультетів та кафедр

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження

ІндексПідрозділ
051ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження
051.01Кафедра електротехніки, електромеханіки та електротехнологій
051.02Кафедра інженерії енергосистем
051.03Кафедра фізики
051.04Кафедра автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка
051.05Кафедра вищої та прикладної математики

ННІ лісового і садово-паркового господарства

ІндексПідрозділ
052ННІ лісового і садово-паркового господарства
052.01Кафедра лісівництва
052.02Кафедра технологій та дизайну виробів з деревини
052.03Кафедра таксації лісу та лісового менеджменту
052.04Кафедра відтворення лісів та лісових меліорацій
052.05Кафедра ландшафтної архітектури та фітодизайну
052.06Кафедра ботаніки, дендрології та лісової селекції

ННІ неперервної освіти і туризму

ІндексПідрозділ
053ННІ неперервної освіти і туризму
053.01Кафедра публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва
053.02Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму

Агробіологічний факультет

ІндексПідрозділ
054Агробіологічний факультет
054.01Кафедра рослинництва
054.02Кафедра землеробства та гербології
054.03Кафедра генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського
054.04Кафедра технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва
ім. проф. Б.В. Лесика
054.05Кафедра овочівництва і закритого ґрунту
054.06Кафедра садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка
054.07Кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули
054.08Кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
054.09Кафедра аналітичної і біонеорганічної хімії та якості води
054.10Кафедра загальної, органічної та фізичної хімії

Гуманітарно-педагогічний факультет

ІндексПідрозділ
055Гуманітарно-педагогічний факультет
055.01Кафедра психології
055.02Кафедра управління та освітніх технологій
055.03Кафедра педагогіки
055.04Кафедра соціальної роботи та реабілітації
055.05Кафедра філософії та міжнародної комунікації
055.06Кафедра міжнародних відносин і суспільних наук
055.07Кафедра культурології
055.08Кафедра журналістики та мовної комунікації
055.09Кафедра англійської філології
055.10Кафедра англійської мови для технічних та агробіологічних спеціальностей
055.11Кафедра іноземної філології і перекладу

Економічний факультет

ІндексПідрозділ
056Економічний факультет
056.01Кафедра організації підприємництва та біржової діяльності
056.02Кафедра економіки
056.03Кафедра глобальної економіки
056.04Кафедра обліку та оподаткування
056.05Кафедра статистики та економічного аналізу
056.06Кафедра фінансів
056.07Кафедра банківської справи та страхування

Механіко-технологічний факультет

ІндексПідрозділ
057Механіко-технологічний факультет
057.01Кафедра сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М.Василенка
057.02Кафедра охорони праці та біотехнічних систем у тваринництві
057.03Кафедра тракторів, автомобілів та біоенергоресурсів
057.04Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК
057.05Кафедра технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка

Факультет аграрного менеджменту

ІндексПідрозділ
058Факультет аграрного менеджменту
058.01Кафедра адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності
058.02Кафедра менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського
058.03Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі
058.04Кафедра економічної теорії
058.05Кафедра виробничого та інвестиційного менеджменту

Факультет ветеринарної медицини

ІндексПідрозділ
059Факультет ветеринарної медицини
059.01Кафедра анатомії, гістології і патоморфології тварин ім. акад. В.Г.Касьяненка
059.02Кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин
059.03Кафедра фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії
059.04Кафедра терапії і клінічної діагностики
059.05Кафедра ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька
059.06Кафедра хірургії і патофізіології ім. акад. І.О. Поваженка
059.07Кафедра епізоотології, мікробіології і вірусології
059.08Кафедра біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф.Гулого

Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології

ІндексПідрозділ
060Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології
060.01Кафедра фітопатології ім. акад. В.Ф. Пересипкіна
060.02Кафедра ентомології, інтегрованого захисту та карантину рослин
060.03Кафедра екології агросфери та екологічного контролю
060.04Кафедра загальної екології, радіобіології і безпеки життєдіяльності
060.05Кафедра екобіотехнології та біорізноманіття
060.06Кафедра фізіології, біохімії рослин та біоенергетики

Факультет землевпорядкування

ІндексПідрозділ
061Факультет землевпорядкування
061.01Кафедра геоінформатики і аерокосмічних досліджень Землі
061.02Кафедра геодезії та картографії
061.03Кафедра землевпорядного проектування
061.04Кафедра земельного кадастру
061.05Кафедра управління земельними ресурсами

Факультет інформаційних технологій

ІндексПідрозділ
062Факультет інформаційних технологій
062.01Кафедра економічної кібернетики
062.02Кафедра інформаційних систем і технологій
062.03Кафедра комп’ютерних наук
062.04Кафедра комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки

Факультет конструювання та дизайну

ІндексПідрозділ
063Факультет конструювання та дизайну
063.01Кафедра нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну
063.02Кафедра механіки
063.03Кафедра будівництва
063.04Кафедра технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства
063.05Кафедра конструювання машин і обладнання
063.06Кафедра надійності техніки

Факультет тваринництва та водних біоресурсів

ІндексПідрозділ
064Факультет тваринництва та водних біоресурсів
064.01Кафедра біології тварин
064.02Кафедра технологій виробництва молока та м’яса
064.03Кафедра технологій у птахівництві, свинарстві та вівчарстві
064.04Кафедра годівлі тварин та технології кормів ім. П.Д. Пшеничного
064.05Кафедра генетики, розведення та біотехнології тварин
064.06Кафедра бджільництва
064.07Кафедра аквакультури
064.08Кафедра гідробіології та іхтіології

Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК

ІндексПідрозділ
065Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК
065.01Кафедра технології м’ясних, рибних та морепродуктів
065.02Кафедра процесів і обладнання переробки продукції АПК
065.03Кафедра стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції
065.04Кафедра громадського здоров’я та нутриціології

Юридичний факультет

ІндексПідрозділ
066Юридичний факультет
066.01Кафедра теорії та історії держави і права
066.02Кафедра аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука
066.03Кафедра адміністративного та фінансового права
066.04Кафедра цивільного та господарського права
066.05Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Інші кафедри

ІндексПідрозділ
067Кафедра військової підготовки
068Кафедра фізичного виховання
Прокрутити вгору