Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

Чинна редакція внутрішніх положень щодо здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

ПозначенняНазваДодаткиЗатвердженоНаказ
СУ СМЯ НУБіП України 01.01Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті біоресурсів і природокористування України29.10.2021№1170
СУ СМЯ НУБіП України 02.01Положення про освітні програми в Національному університеті біоресурсів і природокористування України03.03.2018№199
СУ СМЯ НУБіП України 02.02Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в Національного університету біоресурсів і природокористування України04.05.2018№493
СУ СМЯ НУБіП України 02.03Порядок формування навчальних планів-графіків для студентів заочної (дистанційної) форми навчання
СУ СМЯ НУБіП України 02.04Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 02.05Порядок опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, аналізу та представлення результатів опитування
СУ СМЯ НУБіП України 02.06Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НУБіП України29.03.2023№268
СУ СМЯ НУБіП України 7.5-021-05Порядок проведення заходів з реалізації рекомендацій експертних груп та галузевих експертних рад за результатами акредитації освітніх програм Національного університету біоресурсів і природокористування України28.02.2024
СУ СМЯ НУБіП України 7.5-021-005Положення про робочу програму навчальної дисципліни та її силабус у Національному університеті біоресурсів і природокористування УкраїниБланк_робоча_програма

Бланк_робоча_програма
(вибіркові_дисципліни)


Бланк_силабус
24.04.2024№11
Прокрутити вгору