Втілення студентоцентрованого навчання і викладання

Чинна редакція внутрішніх положень втілення студентоцентрованого навчання і викладання

ПозначенняНазваЗатвердженоНаказ
СУ СМЯ НУБіП України 01.01Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті біоресурсів і прородокористування України29.10.2021№1170
СУ СМЯ НУБіП України 01.02Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувачів ступеня PhD в Національному університеті біоресурсів і природокористування України26.04.2022№247
СУ СМЯ НУБіП України 01.03Положення про систему взаємодії учасників освітнього процесу при підготовці фахівців III-го освітньо-наукового рівня та акредитації їх програм20.05.2021№559
СУ СМЯ НУБіП України 01.04Положення про академічну мобільність студентів і аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 01.05Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Національного університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 01.06Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 01.07Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 01.08Положення про навчання іноземних громадян
СУ СМЯ НУБіП України 01.09Порядок формування та вибору студентами вибіркових дисциплін освітніх програм у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 01.10Положення про порядок реалізації аспірантами Національного університеті біоресурсів і природокористування України права на вільний вибір навчальних дисциплін
СУ СМЯ НУБіП України 01.11Положення про практичну підготовку студентів НУБіП України03.11.2021№1199
СУ СМЯ НУБіП України 01.12Порядок проведення лабораторних та практичних занять у навчальних (навчально-науково-виробничих) лабораторіях НУБіП України
СУ СМЯ НУБіП України 01.13Порядок проведення практичної підготовки у навчально-дослідних господарствax НУБіП України
СУ СМЯ НУБіП України 01.14Положення про підготовку магістрів у Національному університеті біоресурсів і природокористування України23.03.2022№161
СУ СМЯ НУБіП України 01.15Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України26.04.2022№247
СУ СМЯ НУБіП України 01.16Правила призначення академічних стипендій у Національному університеті біоресурсів і природокористування України03.03.2018№198
СУ СМЯ НУБіП України 01.17Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання) студентів та аспірантів Національного університету біоресурсів і природокористування України15.05.2019№480
СУ СМЯ НУБіП України 01.18Положення про порядок матеріального забезпечення студентів денної форми навчання за державним замовленням, які віднесені до категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків04.02.2020№72
СУ СМЯ НУБіП України 01.19Положення про Всеукраїнські олімпіади Національного університету біоресурсів і природокористування України для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
СУ СМЯ НУБіП України 01.20Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
СУ СМЯ НУБіП України 01.21Типове положення про студентський науковий гурток Національного університету біоресурсів і природокористування України1.11.2016№1056
СУ СМЯ НУБіП України 7.5-021-004Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Національному університеті біоресурсів і природокористування України01.03.2024№177
Прокрутити вгору