Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату

Чинна редакція внутрішніх положень щодо дотримання академічної доброчесності працівниками та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату

ПозначенняНазваЗатвердженоНаказ
СУ СМЯ НУБіП України 04.03Етичний кодекс науково-педагогічного працівника
СУ СМЯ НУБіП України 09.01Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням і дискримінації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
СУ СМЯ НУБіП України 09.02Положення про біоетичну комісію НУБіП України
СУ СМЯ НУБіП України 09.03Положення про захист тварин, які використовуються в наукових або освітніх цілях у Національному університеті біоресурсів і природокористування України29.06.2023№655
СУ СМЯ НУБіП України 06.12Положення про інституційний репозитарій кваліфікаційних робіт
СУ СМЯ НУБіП України 06.13Положення про цифрову бібліотеку Національного університету біоресурсів і природокористування України
Прокрутити вгору